Alternative
Quanzhi Fashi ; Toàn Chức Pháp Sư ; Versatile Magician ; 全职法师
Genre(s)
Type
Manhua